ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-05-23  |   ข่าววันที่: 2019-05-23 |  อ่าน: 109 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เข้าร่วม กิจกรรมของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง โดยมีสมาชิกมาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน และในการนี้ยังมีการสัมมนาย่อย จากเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย ในโครงการ เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตกุ้งทะเล (หรือโครงการแจกกุ้ง 40,000 บาท 6000 ราย) มีเกษตรกรให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (1,511)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (771) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (609) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (578) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (568) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (512) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (482) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (474) พันธกิจ.. (468) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (411) วิสัยทัศน์.. (404) ทัศนศึกษาเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์การเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (404) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (393) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ฝายมีชีวิตวัดท้าวโทะ.. (387) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (377) ปล่อยพันธุ์กุ้ง ประจำปี 2560 "โครงการ รักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง".. (375) ปล่อยกุ้งก้ามกราม คลองชะเมา.. (371) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (360) พิธีถวายความอาลัยและบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ( 100 วัน ) .. (357) การวิเคราะห์ SWOT:.. (356)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370