อบรมการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช ในพื้นที่ ม.1 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อบรมการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช ในพื้นที่ ม.1 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-05-15  |   ข่าววันที่: 2019-05-15 |  อ่าน: 26 ครั้ง
 

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผอ.กอบศักดิ์ เกตุเหมือน 
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ มีการจัดอมรมการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.1 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
ได้บรรยายเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และบรรยายเกี่ยวกับเรื่องกฏหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์น้ำ ทั้งนี้ ได้ร่วมกับเกษตรกร ชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยสัตว์น้ำ ลงสู่คลองท่าเรือ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (1,509)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (771) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (609) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (576) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (568) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (512) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (481) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (473) พันธกิจ.. (468) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (410) วิสัยทัศน์.. (404) ทัศนศึกษาเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์การเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (404) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (393) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ฝายมีชีวิตวัดท้าวโทะ.. (386) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (376) ปล่อยพันธุ์กุ้ง ประจำปี 2560 "โครงการ รักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง".. (375) ปล่อยกุ้งก้ามกราม คลองชะเมา.. (371) พิธีถวายความอาลัยและบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ( 100 วัน ) .. (357) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (355) ค่านิยม.. (355)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370