จิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์พัฒนาประมง พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯเนื่องในโอกาสพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์พัฒนาประมง พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯเนื่องในโอกาสพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-05-01  |   ข่าววันที่: 2019-05-01 |  อ่าน: 46 ครั้ง
 

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในศูนย์ฯ ได้ร่วมกันจิตอาสา ทำความสะอาด พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ ในบริเวณของศูนย์ และตามหน่วยงานโครงการชลประทานน้ำเค็มทั้ง 4 แห่ง พัฒนาทำความสะอาดอาคารสถานที่ เพื่อปรับปรุงภูมทัศน์ ให้สถานที่และสภาพแวดล้อมอย่างชัดเจน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงปนะชาชนชาวไทย ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกดังกล่าว


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (1,538)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (778) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (619) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (580) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (577) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (519) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (486) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (478) พันธกิจ.. (474) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (414) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (410) ทัศนศึกษาเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์การเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (409) วิสัยทัศน์.. (406) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ฝายมีชีวิตวัดท้าวโทะ.. (393) ปล่อยกุ้งก้ามกราม คลองชะเมา.. (379) ปล่อยพันธุ์กุ้ง ประจำปี 2560 "โครงการ รักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง".. (379) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (378) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (368) การวิเคราะห์ SWOT:.. (365) พิธีถวายความอาลัยและบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ( 100 วัน ) .. (362)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370