ขอประชาสัมพันธ์โครงการ

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-02-20  |   ข่าววันที่: 2019-02-20 |  อ่าน: 96 ครั้ง
 

     ขอประชาสัมพันธ์โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) ด้านการเพิ่มผลิตภาพภาคบริการ โครงการ 19-IN-71-GE-WSP-A : Workshop on Advanced Performance Management for Modern Public-sector Organizations ระหว่างวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ โดยเสนอชื่อโดยตรงไปยังสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จำนวน 1 คน ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ1 และ 2


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (1,894)  ขอขอบพระคุณ ขอรับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา .. (1,032) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,021) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (971) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (905) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (767) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (762) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (734) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (728) มีลูกพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย ตัวละ 30 สตางค์.. (657) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (654) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (647) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (631) พันธกิจ.. (585) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (584) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (548) การวิเคราะห์ SWOT:.. (535) ทัศนศึกษาเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์การเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (518) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ฝายมีชีวิตวัดท้าวโทะ.. (517) วิสัยทัศน์.. (516)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370