ขอประชาสัมพันธ์โครงการ

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-02-20  |   ข่าววันที่: 2019-02-20 |  อ่าน: 108 ครั้ง
 

     ขอประชาสัมพันธ์โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) ด้านการเพิ่มผลิตภาพภาคบริการ โครงการ 19-IN-71-GE-WSP-A : Workshop on Advanced Performance Management for Modern Public-sector Organizations ระหว่างวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ โดยเสนอชื่อโดยตรงไปยังสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จำนวน 1 คน ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ1 และ 2


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (2,066)  ขอขอบพระคุณ ขอรับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา .. (1,563) มีลูกพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย ตัวละ 30 สตางค์.. (1,252) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (1,225) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,079) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (1,044) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (935) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (825) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (798) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (785) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (764) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วน.. (737) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (714) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (700) อนุบาลพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิดปลากระดี่.. (685) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (635) พันธกิจ.. (635) การวิเคราะห์ SWOT:.. (615) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (598) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (578)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370