การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2564

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2564 

เอกสารประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้


ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3(กรุงเทพมหานคร)
การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ
ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2564
จำนวน 5 ท่า 8 ลำ
1. พระประแดง ท่า 11B
    - เรือ RYOMA ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 250 ตัน
    - เรือ BOYANG BERING ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 150 ตัน
2. สุขสวัสดิ์ ท่า 23
    - เรือ HAI FENG 658 ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 300 ตัน
    - เรือ SEA GLORY II ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 200 ตัน
3. ราษฎร์บูรณะ ท่า 27A
    - เรือ FENG YU ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 630 ตัน
4. ราษฎร์บูรณะ ท่า 33
    - เรือ JONATHAN ACE ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 200 ตัน
    - เรือ LAKE GLORY ธงเรือ KOREA
         ปริมาณที่แจ้ง 540 ตัน
5. ราษฎร์บูรณะ ท่า 41
    - เรือ SEIN STAR ธงเรือ KOREA
         ปริมาณที่แจ้ง 150 ตัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ