การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2563

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2563 

เมนูหลักด้านขวา


ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3(กรุงเทพมหานคร)
การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ
ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2563
จำนวน 5 ท่า 6 ลำ
1. พระประแดง ท่า 7C
    - เรือ LIAOYU REEFER 1 ธงเรือ PANAMA
         ไม่มีการขนถ่าย
2. พระประแดง ท่า 11B
    - เรือ SEA TRADER I ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 50 ตัน
    - เรือ HAI FENG 658 ธงเรือ PANAMA
         ไม่มีการขนถ่าย
3. สุขสวัสดิ์ ท่า 21A
    - เรือ RYOMA ธงเรือ PANAMA
         ไม่มีการขนถ่าย
4. ราษฏร์บูรณะ ท่า  27A
    - เรือ JOCHOH ธงเรือ KOREA
         ไม่มีการขนถ่าย
5. ราษฏร์บูรณะ ท่า  33
    - เรือ JONATHAN ACE ธงเรือ PANAMA
         ไม่มีการขนถ่าย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ