การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563 

เอกสารประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้


ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3(กรุงเทพมหานคร)
การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ
ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563
จำนวน 3 ท่า 4 ลำ
1. พระประแดง ท่า 21A
    - เรือ HUA FU 107 ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 480 ตัน
2. พระประแดง ท่า 23
    - เรือ SEA STAR V ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 570 ตัน 
    - เรือ KATAH ธงเรือ KOREA
         ปริมาณที่แจ้ง 550 ตัน
3. ราษฏร์บูรณะ ท่า  33
    - เรือ JONATHAN ACE ธงเรือ PANAMA
         ไม่มีการขนถ่าย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ