การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 

เมนูหลักด้านขวา


ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3(กรุงเทพมหานคร)
การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ
ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
จำนวน 5 ท่า 6 ลำ
1. สุขสวัสดิ์ ท่า 11B
    - เรือ PHAROSTAR ธงเรือ KOREA
         ปริมาณที่แจ้ง 580 ตัน
2. พระประแดง ท่า 21A
    - เรือ SEIN QUEEN ธงเรือ KOREA
         ไม่มีการขนถ่าย
3. พระประแดง ท่า 23
    - เรือ VIVA 106 ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 400 ตัน
    - เรือ FONG KUO No. 818 ธงเรือ PANAMA
         ไม่มีการขนถ่าย
4. ราษฎร์บูรณะ ท่า 27A
    - เรือ HIKARI 1 ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 175 ตัน
5. ราษฎร์บูรณะ ท่า 33
    - เรือ LAKE NOVA ธงเรือ KOREA
         ปริมาณที่แจ้ง 550 ตัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ