การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2563

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ

ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2563

จำนวน 2 ท่า 2 ลำ

1. สุขสวัสดิ์ ท่า 11B

    - เรือ GREEN CAPE ธงเรือ PANAMA

         ปริมาณที่แจ้ง 500 ตัน

2. พระประแดง ท่า 21A

    - เรือ HUA FU 207 ธงเรือ PANAMA

         ปริมาณที่แจ้ง 150 ตัน

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)

การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ

ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2563

จำนวน 2 ท่า 2 ลำ

1. สุขสวัสดิ์ ท่า 11B

    - เรือ GREEN CAPE ธงเรือ PANAMA

         ปริมาณที่แจ้ง 500 ตัน

2. พระประแดง ท่า 21A

    - เรือ HUA FU 207 ธงเรือ PANAMA

         ปริมาณที่แจ้ง 150 ตัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ