การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2563

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)

การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ

ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2563

จำนวน 5 ท่า 8 ลำ

1. สุขสวัสดิ์ ท่า 11B

    - เรือ VIVA 106 ธงเรือ PANAMA

         ปริมาณที่แจ้ง 550 ตัน

2. พระประแดง ท่า 21A

    - เรือ TAI JI ธงเรือ PANAMA

         ปริมาณที่แจ้ง 100 ตัน

3. พระประแดง ท่า 23

    - เรือ FONG KUO NO. 818 ธงเรือ PANAMA

         ปริมาณที่แจ้ง 400 ตัน

    - เรือ HAI FENG 648 ธงเรือ PANAMA

         ปริมาณที่แจ้ง 350 ตัน

    - เรือ SYOTA MARU ธงเรือ PANAMA

         ปริมาณที่แจ้ง 350 ตัน

4. พระประแดง ท่า 23C

    - เรือ SUAH ธงเรือ PANAMA

         ปริมาณที่แจ้ง 500 ตัน

5. ราษฎร์บูรณะ ท่า 33

    - เรือ SUN FLOWER 7 ธงเรือ KOREA

         ปริมาณที่แจ้ง 180 ตัน

    - เรือ LAKE GLORY ธงเรือ KOREA

         ปริมาณที่แจ้ง 250 ตัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ