การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2563

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ
ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2563
จำนวน 6 ท่า 10 ลำ
1. สุขสวัสดิ์ ท่า 11B
    - เรือ HANARO ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 532 ตัน
    - เรือ VIVA 106 ธงเรือ PANAMA
         ไม่มีการขนถ่าย
2. พระประแดง ท่า 21A
    - เรือ SEIN FRONTIER ธงเรือ KOREA
         ปริมาณที่แจ้ง 600 ตัน
3. พระประแดง ท่า 23
    - เรือ FONG KUO NO. 818 ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 470 ตัน
    - เรือ HAI FENG 648 ธงเรือ PANAMA
         ไม่มีการขนถ่าย
    - เรือ SYOTA MARU ธงเรือ PANAMA
         ไม่มีการขนถ่าย
4. พระประแดง ท่า 23C
    - เรือ SUAH ธงเรือ PANAMA
         ไม่มีการขนถ่าย
5. ราษฎร์บูรณะ ท่า 27A
    - เรือ NEW TAKATSUKI ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 400 ตัน
6. ราษฎร์บูรณะ ท่า 33
    - เรือ SUN FLOWER 7 ธงเรือ KOREA
         ไม่มีการขนถ่าย
    - เรือ LAKE GLORY ธงเรือ KOREA
         ปริมาณที่แจ้ง 420 ตัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ