การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2563

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)

การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ

ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2563

จำนวน 6 ท่า 7 ลำ

1. สุขสวัสดิ์ ท่า 11B

    - เรือ HUA FU 107 ธงเรือ PANAMA

         ปริมาณที่แจ้ง 180 ตัน

    - เรือ HANARO ธงเรือ PANAMA

         ปริมาณที่แจ้ง 650 ตัน

2. พระประแดง ท่า 21A

    - เรือ SEIN FRONTIER ธงเรือ KOREA

         ปริมาณที่แจ้ง 500 ตัน

3. พระประแดง ท่า 23

    - เรือ HAI FENG 658 ธงเรือ PANAMA

         ปริมาณที่แจ้ง 470 ตัน

    - เรือ FONG KUO NO.818 ธงเรือ PANAMA

         ไม่มีการขนถ่าย

4. ราษฎร์บูรณะ ท่า 27A

    - เรือ SEA TRADER I ธงเรือ PANAMA

         ปริมาณที่แจ้ง 130 ตัน

5. ราษฎร์บูรณะ ท่า 33

    - เรือ SUN FLOWER 7 ธงเรือ KOREA

         ปริมาณที่แจ้ง 370 ตัน

6. ราษฎร์บูรณะ ท่า 41

    - เรือ TAI NING ธงเรือ PANAMA

         ปริมาณที่แจ้ง 265 ตัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ