การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2563

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)

การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ

ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2563

จำนวน 6 ท่า 8 ลำ

1. สุขสวัสดิ์ ท่า 11B

    - เรือ HUA FU 107 ธงเรือ PANAMA

         ปริมาณที่แจ้ง 250 ตัน

    - เรือ HANARO ธงเรือ PANAMA

         ปริมาณที่แจ้ง 637 ตัน

2. พระประแดง ท่า 21A

    - เรือ SEIN FRONTIER ธงเรือ KOREA

         ปริมาณที่แจ้ง  ตัน

3. พระประแดง ท่า 23

    - เรือ HAI FENG 658 ธงเรือ PANAMA

         ปริมาณที่แจ้ง 270 ตัน

4. ราษฎร์บูรณะ ท่า 27A

    - เรือ SEA TRADER I ธงเรือ PANAMA

         ปริมาณที่แจ้ง 160 ตัน

5. ราษฎร์บูรณะ ท่า 33

    - เรือ HIKARI 1 ธงเรือ PANAMA

         ปริมาณที่แจ้ง 10 ตัน

    - เรือ SUN FLOWER 7 ธงเรือ KOREA

         ไม่มีการขนถ่าย

6. ราษฎร์บูรณะ ท่า 41

    - เรือ TAI NING ธงเรือ PANAMA

         ปริมาณที่แจ้ง 220 ตัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า : JONATHAN ACE และKENTA MARU   462    การขอใบอนุญาตในช่วงการปิดระบบ Fisheries Single Window ของกรมประมงช่วงปิดระบบ   361  ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า : HUA FU 207, LUNG YUIN และKATAH   222  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร) การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประม...  186  ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า : SEA TRADER I และEURO STAR   161  ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า : HANARO   153  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร) การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประม...  149  ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า : SEA STAR V และFENG YU   146  ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า : SEIN GRACE และ KATAH   143  ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร) ประจำวันที่ 22 ...  121


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ