การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ
ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563
จำนวน 7 ท่า 9 ลำ
1. สุขสวัสดิ์ ท่า 7C
    - เรือ SEA GLORY II ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 240 ตัน
2. สุขสวัสดิ์ ท่า 11B
    - เรือ HUA FU 207 ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 450 ตัน
3. พระประแดง ท่า 21A
    - เรือ SEA STAR V ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 550ตัน
4.พระประแดง ท่า 23
    - เรือ SEA REEFER ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 500 ตัน
    - เรือ HAI FENG 728 ธงเรือ PANAMA
         ไม่มีการขนถ่าย
5. ราษฎร์บูรณะ ท่า 27A
    - เรือ JOCHOH ธงเรือ KOREA
         ปริมาณที่แจ้ง 225 ตัน
6. ราษฎร์บูรณะ ท่า 33
    - เรือ CHERRY STAR ธงเรือ KOREA
         ปริมาณที่แจ้ง 150 ตัน
    - เรือ LAKE NOVA ธงเรือ KOREA
         ปริมาณที่แจ้ง 200 ตัน
7. ราษฎร์บูรณะ ท่า 41
    - เรือ EURO STAR ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 200 ตัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ