การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2563

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ
ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2563
จำนวน 4 ท่า 4 ลำ
1. สุขสวัสดิ์ ท่า 11B
    - เรือ IRIS REEFER ธงเรือ PANAMA
        ปริมาณที่แจ้ง 495 ตัน
2. พระประแดง ท่า 21A
    - เรือ GREEN HONDURUS ธงเรือ BAHAMAS
        ปริมาณที่แจ้ง 300 ตัน
3. พระประแดง ท่า 23
    - เรือ SYOTA MARU ธงเรือ PANAMA
        ปริมาณที่แจ้ง 550 ตัน
4. ราษฎร์บูรณะ ท่า 33
    - เรือ LAKE GLORY ธงเรือ KOREA
        ปริมาณที่แจ้ง 200 ตัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ