การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ
ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
จำนวน 5 ท่า 6 ลำ
1. สุขสวัสดิ์ ท่า 11B
    - เรือ GREEN CAPE ธงเรือ KOREA
         ปริมาณที่แจ้ง 610 ตัน
2. พระประแดง ท่า 23
    - เรือ FONG KUO NO. 819 ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 450 ตัน
3. ราษฎร์บูรณะ ท่า 27A
    - เรือ HIKARI 1 ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 200 ตัน
4. ราษฎร์บูรณะ ท่า 33
    - เรือ LAKE CASTLE ธงเรือ KOREA
         ปริมาณที่แจ้ง 110 ตัน
    - เรือ LAKE PEARL ธงเรือ KOREA
         ปริมาณที่แจ้ง 300 ตัน
5. ราษฎร์บูรณะ ท่า 41
    - เรือ TAI XING ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 250 ตัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ