การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 

เอกสารประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้


ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ
ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวน 5 ท่า 6 ลำ
1. พระประแดง ท่า 21A
    - เรือ MABAH ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 420 ตัน
2. พระประแดง ท่า 23
    - เรือ FONG KUO NO.818 ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 180 ตัน
    - เรือ KENTA MARU ธงเรือ PANAMA
         ไม่มีการขนถ่าย
3. พระประแดง ท่า 23C
    - เรือ GRANADA CARRIER ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 200 ตัน
4. ราษฎร์บูรณะ ท่า 27A
    - เรือ SEA GLORY II ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 330 ตัน
5. ราษฎร์บูรณะ ท่า 33
    - เรือ NO.2 POHAH ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 600 ตัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ