การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 10 มกราคม 2563

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 10 มกราคม 2563 

เอกสารประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้


ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ
ประจำวันที่ 10 มกราคม 2563
จำนวน 5 ท่า 7 ลำ
1. สุขสวัสดิ์ ท่า 11B
    - เรือ TIARA 108 ธงเรือ PANAMA
         ไม่มีการขนถ่าย
2. พระประแดง ท่า 21A
    - เรือ SEA REEFER ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 300 ตัน
3. พระประแดง ท่า 23
    - เรือ SHIN HO CHUN NO. 102 ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 200 ตัน
    - เรือ EITA MARU ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 250 ตัน
    - เรือ RUI SHENG ธงเรือ PANAMA
         ไม่มีการขนถ่าย
4. พระประแดง ท่า 23C
    - เรือ GRANADA CARRIER ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 200 ตัน
5. ราษฎร์บูรณะ ท่า 33
    - เรือ HIKARI 1 ธงเรือ KOREA
         ปริมาณที่แจ้ง 150 ตัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ