การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 

เอกสารประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้


ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ
ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
จำนวน 5 ท่า 7 ลำ
1. พระประแดง ท่า 21A
    - เรือ BADARO ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 400 ตัน
2. พระประแดง ท่า 23
    - เรือ FRIO MOGAMI ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 400 ตัน
    - เรือ FONG KUO NO.818 ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 600 ตัน
    - เรือ FONG KUO NO.819 ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 400 ตัน
3. ราษฎร์บูรณะ ท่า 27
    - เรือ LAKE GLORY ธงเรือ KOREA
         ปริมาณที่แจ้ง 350 ตัน
4. ราษฎร์บูรณะ ท่า 33
    - เรือ LAKE PEARL ธงเรือ KOREA
         ไม่มีการขนถ่าย
5. ราษฎร์บูรณะ ท่า 41
    - เรือ SHIN FUJI ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 375 ตัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ