การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2562

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2562 

เอกสารประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้


ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ
ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2562
จำนวน 8 ท่า 9 ลำ
1. สุขสวัสดิ์ ท่า 7C
    - เรือ SEIN QUEEN ธงเรือ KOREA 
         ปริมาณที่แจ้ง 200 ตัน
2. สุขสวัสดิ์ ท่า 11B
    - เรือ HUA JIAN 107 ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 425 ตัน
3. พระประแดง ท่า 21A
    - เรือ SEIN PRINCESS ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 100 ตัน
4. พระประแดง ท่า 21B
    - เรือ YUNG DA FA 101 ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 420 ตัน 
5. พระประแดง ท่า 23
    - เรือ PHAROSTAR ธงเรือ KOREA
         ปริมาณที่แจ้ง 380 ตัน
    - เรือ FONG KUO NO.819 ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 370 ตัน
6. พระประแดง ท่า 23C
    - เรือ ANDALUCIA CARRIER ธงเรือ PANAMA
         ไม่มีการขนถ่าย     
7. ราษฎร์บูรณะ ท่า 27A
    - เรือ HIKARI 1 ธงเรือ PANAMA
         ไม่มีการขนถ่าย
8. ราษฎร์บูรณะ ท่า 41
    - เรือ SEIN SUN ธงเรือ KOREA
         ปริมาณที่แจ้ง 250 ตัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ