การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2562

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2562 

เมนูหลักด้านขวา


ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ
ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2562
จำนวน 8 ท่า 10 ลำ
1. สุขสวัสดิ์ ท่า 7C
    - เรือ SEIN QUEEN ธงเรือ KOREA 
         ปริมาณที่แจ้ง 200 ตัน
2. สุขสวัสดิ์ ท่า 11B
    - เรือ JOCHOH ธงเรือ KOREA
         ปริมาณที่แจ้ง 285 ตัน
3. พระประแดง ท่า 21A
    - เรือ SEIN PRINCESS ธงเรือ PANAMA
         ไม่มีการขนถ่าย
4. พระประแดง ท่า 23
    - เรือ PHAROSTAR ธงเรือ KOREA
         ปริมาณที่แจ้ง 180 ตัน
    - เรือ KURIKOMA ธงเรือ PANAMA
         ไม่มีการขนถ่าย
    - เรือ FONG KUO NO.819 ธงเรือ PANAMA
         ไม่มีการขนถ่าย
5. พระประแดง ท่า 23C
    - เรือ SEIN STAR ธงเรือ KOREA
         ไม่มีการขนถ่าย
6. ราษฎร์บูรณะ ท่า 27A
    - เรือ KATAH ธงเรือ KOREA
         ปริมาณที่แจ้ง 300 ตัน
7. ราษฎร์บูรณะ ท่า 33
    - เรือ KENTA MARU ธงเรือ PANAMA
         ไม่มีการขนถ่าย
8. ราษฎร์บูรณะ ท่า 41
    - เรือ VIVA 106 ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 150 ตัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ