การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 2 เมษายน 2562

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 2 เมษายน 2562 

เอกสารประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้


ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ
ประจำวันที่ 2 เมษายน 2562
จำนวน 7 ท่า 8 ลำ
1. สุขสวัสดิ์ ท่า 7C
    - เรือ TAI JI ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 400 ตัน
2. สุขสวัสดิ์ ท่า 11B
    - เรือ SEA TRADER I ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 315 ตัน
3. พระประแดง ท่า 21B
    - เรือ HUA FU 107 ธงเรือ PANAMA
         ไม่มีการขนถ่าย (เติมเสบียง)
4. พระประแดง ท่า 23
    - เรือ SEA GLORY II ธงเรือ PANAMA
         ไม่มีการขนถ่าย
5. ราษฎร์บูรณะ ท่า 27A
    - เรือ TIARA 108 ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 265 ตัน
6. ราษฎร์บูรณะ ท่า 33
   - เรือ LAKE NOVA ธงเรือ KOREA
         ปริมาณที่แจ้ง 450 ตัน
   - เรือ SHIN HO CHUN 101 ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 200 ตัน
7. ราษฎร์บูรณะ ท่า 41
    - เรือ SUN FLOWER 7 ธงเรือ KOREA
         ปริมาณที่แจ้ง 100 ตัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ