การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 

เอกสารประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้


ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ
ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวน 5 ท่า 7 ลำ
1. สุขสวัสดิ์ ท่า 7C
    - เรือ SEIN GRACE ธงเรือ PANAMA
         ไม่มีการขนถ่าย
2. พระประแดง ท่า 21A
    - เรือ CHERRY STAR ธงเรือ KOREA
         ปริมาณที่แจ้ง 350 ตัน
3. พระประแดง ท่า 23
    - เรือ HAI FENG 668 ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 330 ตัน
    - เรือ FONG KUO NO.818 ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 300 ตัน
    - เรือ SYOTA MARU ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 300 ตัน
4. พระประแดง ท่า 23C
    - เรือ VIVA 106 ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 200 ตัน
5. ราษฎร์บูรณะ ท่า 33
    - เรือ PHAROSTAR ธงเรือ KOREA
         ไม่มีการขนถ่าย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ