การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562 

เอกสารประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้


ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ
ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562
จำนวน 8 ท่า 11 ลำ
1. สุขสวัสดิ์ ท่า 7C
    - เรือ NEW TAKATSUKI ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 505 ตัน
2. สุขสวัสดิ์ ท่า 11B
    - เรือ YUNG DA FA 101 ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 400 ตัน
3. พระประแดง ท่า 21A
    - เรือ BADARO ธงเรือ KOREA
         ปริมาณที่แจ้ง 150 ตัน
4. พระประแดง ท่า 23
    - เรือ GREEN FREEZER ธงเรือ BAHAMAS
         ปริมาณที่แจ้ง 450 ตัน
    - เรือ SEA STAR V ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 300 ตัน
    - เรือ HARU ธงเรือ PANAMA
         ไม่มีการขนถ่าย
5. พระประแดง ท่า 23C
    - เรือ HIKARI 1 ธงเรือ BAHAMAS
         ปริมาณที่แจ้ง 330 ตัน
6. ราษฎร์บูรณะ ท่า 27A
    - เรือ GREEN CAPE ธงเรือ KOREA
         ไม่มีการขนถ่าย
7. ราษฎร์บูรณะ ท่า 33
    - เรือ SALTLAKE ธงเรือ KOREA
         ปริมาณที่แจ้ง 300 ตัน
    - เรือ SUAH ธงเรือ PANAMA
         ไม่มีการขนถ่าย
8. ราษฎร์บูรณะ ท่า 41
    - เรือ SHIN IZU ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 250 ตัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ