การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561 

เอกสารประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้


ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ
ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
จำนวน 3 ท่า 4 ลำ
1. พระประแดง ท่า 23
    - เรือ KATAH ธงเรือ KOREA
         ปริมาณที่แจ้ง 100 ตัน
    - เรือ FONG KUO NO.819 ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 500 ตัน 
2. ราษฎร์บูรณะ ท่า 27A
    - เรือ YUNG DA FA 108 ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 465 ตัน
3. ราษฎร์บูรณะ ท่า 33
    - เรือ BAROASAA 102 ธงเรือ MALDIVES
         ปริมาณที่แจ้ง 200 ตัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ