การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 

เอกสารประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้


ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

จำนวน 7 ท่า 9 ลำ

1. สุขสวัสดิ์ ท่า 7C

    - เรือ SEIN FRONTIER ธงเรือ KOREA

         ปริมาณที่แจ้ง 410 ตัน

2. สุขสวัสดิ์ ท่า 11B

    - เรือ SEIN GRACE ธงเรือ PANAMA

         ปริมาณที่แจ้ง 360 ตัน

3. พระประแดง ท่า 21A

    - เรือ SEA TRADER 1 ธงเรือ PANAMA

         ไม่มีการขนถ่าย

4. พระประแดง ท่า 23

    - เรือ FONG KUO NO.819 ธงเรือ PANAMA

         ไม่มีการขนถ่าย

    - เรือ YUNG DA FA 101 ธงเรือ PANAMA

         ไม่มีการขนถ่าย

5. ราษฎร์บูรณะ ท่า 27A

    - เรือ FARO ธงเรือ PANAMA

         ปริมาณที่แจ้ง 350 ตัน

6. ราษฎร์บูรณะ ท่า 33

    - เรือ KAI DE ธงเรือ PANAMA

         ปริมาณที่แจ้ง 210 ตัน

    - เรือ SALT LAKE ธงเรือ KOREA

         ปริมาณที่แจ้ง 260 ตัน

7. ราษฎร์บูรณะ ท่า 41

    - เรือ FARO STAR ธงเรือ PANAMA

         ไม่มีการขนถ่าย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ