การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2561

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)

การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-07-17  |   ข่าววันที่: 2018-07-14 |  อ่าน: 113 ครั้ง
 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)

การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ

ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2561

จำนวน 6 ท่า 7 ลำ

1. สุขสวัสดิ์ ท่า 7C

    - เรือ SEIN FRONTIER ธงเรือ KOREA

         ปริมาณที่แจ้ง 410 ตัน

2. สุขสวัสดิ์ ท่า 11B

    - เรือ SEIN GRACE ธงเรือ PANAMA

         ไม่มีการขนถ่าย

3. พระประแดง ท่า 21A

    - เรือ SEA TRADER 1 ธงเรือ PANAMA

         ปริมาณที่แจ้ง 190 ตัน

4. พระประแดง ท่า 23

    - เรือ FONG KUO NO.819 ธงเรือ PANAMA

         ปริมาณที่แจ้ง 20 ตัน

    - เรือ SALT LAKE ธงเรือ KOREA

         ปริมาณที่แจ้ง 400 ตัน

5. ราษฎร์บูรณะ ท่า 27A

    - เรือ FARO ธงเรือ PANAMA

         ปริมาณที่แจ้ง 450 ตัน

6. ราษฎร์บูรณะ ท่า 33

    - เรือ KAI DE ธงเรือ PANAMA

         ปริมาณที่แจ้ง 60 ตัน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (4,188)  หน่วยงานในสังกัด.. (2,042) ตรวจสอบสินค้านำเข้า (ประเภทตู้คอนเทนเนอร์) ณ ท่าเทียบเรือเอกชน.. (869) แจ้งให้ผู้ใช้งานระบบ FSW ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวในระบบ FSW.. (855) คู่มือองค์ความรู้ : แนวทางการตรวจเรือประมงต่างประเทศ (ประเภทเรือขนถ่ายสินค้า: Carrier Vessel) และการควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ.. (840) ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: KENTA MARU.. (680) ภาพการประชุมผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก และตัวแทนออกของ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง + ไฟล์นำเสนอ.. (637) ตรวจสอบสินค้านำเข้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ ณ สถานประกอบการ.. (632) ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: SHIN HO SHUN NO.102.. (532) ตรวจเรือประมงต่างประเทศนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า(PSM).. (516) ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: SEIN GRACE .. (509) รายงานวิเคราะห์เส้นทางสัตว์น้ำ.. (477) การกรอกข้อมูลการทำการประมงในใบขออนุญาตนำเข้า.. (445) ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: VIVA 106.. (440) ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: SEIN VENUS.. (415) ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำนำเข้าจากเรือประมงต่างประเทศ ตามกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ.. (413) ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: VIVA 106.. (401) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แจ้งให้ตัวแทนสายเรือ ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน ระบบการออก.. (394) ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: SEA GLORY II.. (380) ตรวจสอบสินค้านำเข้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ .. (378)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 งานนำเข้า โทร 02-671-8794 , 098-984-9701  e-mail : psmfishtrade@hotmail.com งานส่งออก โทร 061-614-2357 e-mail: psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ โทร 092-225-8272 e-mail: portbangkok@gmail.com