การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2561

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)

การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2561 

เมนูหลักด้านขวา

 เผยเเพร่: 2018-06-19  |   ข่าววันที่: 2018-06-19 |  อ่าน: 121 ครั้ง
 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ
ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2561
จำนวน 6 ท่า 9 ลำ
1. สุขสวัสดิ์ ท่า 11B
    - เรือ TAI XING ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 280 ตัน
    - เรือ EITA MARU ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 240 ตัน
2. พระประแดง ท่า 21A 
    - เรือ FRIO DOLPHIN ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 200 ตัน
3. พระประแดง ท่า 23
    - เรือ FONG KUO NO.818 ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 450 ตัน
    - เรือ HIKARI 1 ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 200 ตัน
    - เรือ SEA STAR V ธงเรือ PANAMA (ย้ายมาจากท่า 7C)
        ปริมาณที่แจ้ง 100 ตัน
4. ราษฎร์บูรณะ ท่า 27A
    - เรือ SEIN PRINCESS ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 100 ตัน
5. ราษฎร์บูรณะ ท่า 33
    - เรือ TIARA 108 ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 245 ตัน
6. ราษฎร์บูรณะ ท่า 41
    - เรือ LAKE CASTLE ธงเรือ KOREA
         ปริมาณที่แจ้ง 150 ตัน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (4,501)  หน่วยงานในสังกัด.. (2,210) แจ้งให้ผู้ใช้งานระบบ FSW ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวในระบบ FSW.. (1,024) คู่มือองค์ความรู้ : แนวทางการตรวจเรือประมงต่างประเทศ (ประเภทเรือขนถ่ายสินค้า: Carrier Vessel) และการควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ.. (990) ตรวจสอบสินค้านำเข้า (ประเภทตู้คอนเทนเนอร์) ณ ท่าเทียบเรือเอกชน.. (968) ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: KENTA MARU.. (759) ภาพการประชุมผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก และตัวแทนออกของ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง + ไฟล์นำเสนอ.. (752) ตรวจสอบสินค้านำเข้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ ณ สถานประกอบการ.. (713) ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: SHIN HO SHUN NO.102.. (594) ตรวจเรือประมงต่างประเทศนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า(PSM).. (583) ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: SEIN GRACE .. (581) รายงานวิเคราะห์เส้นทางสัตว์น้ำ.. (581) การกรอกข้อมูลการทำการประมงในใบขออนุญาตนำเข้า.. (553) ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: SEIN VENUS.. (510) ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: VIVA 106.. (506) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 256.. (494) ตรวจสอบสินค้านำเข้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ .. (492) ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำนำเข้าจากเรือประมงต่างประเทศ ตามกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ.. (479) ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: VIVA 106.. (466) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แจ้งให้ตัวแทนสายเรือ ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน ระบบการออก.. (448)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 งานนำเข้า โทร 02-671-8794 , 098-984-9701  e-mail : psmfishtrade@hotmail.com งานส่งออก โทร 061-614-2357 e-mail: psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ โทร 092-225-8272 e-mail: portbangkok@gmail.com