การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2561

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2561 

เอกสารประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้


ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ
ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2561
จำนวน 7 ท่า 11 ลำ
1. สุขสวัสดิ์ ท่า 7C 
    - เรือ SEA STAR V ธงเรือ PANAMA
        ไม่มีการขนถ่าย
2. สุขสวัสดิ์ ท่า 11B
    - เรือ TAI XING ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 150 ตัน
    - เรือ EITA MARU ธงเรือ PANAMA
         ไม่มีการขนถ่าย
3. พระประแดง ท่า 21A 
    - เรือ FRIO DOLPHIN ธงเรือ PANAMA
         ไม่มีการขนถ่าย
4. พระประแดง ท่า 23
    - เรือ SHIN HO CHUN NO.102 ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 200 ตัน
    - เรือ FONG KUO NO.818 ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 450 ตัน
    - เรือ HIKARI 1 ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 350 ตัน
5. ราษฎร์บูรณะ ท่า 27A
    - เรือ SEIN PRINCESS ธงเรือ PANAMA
         ไม่มีการขนถ่าย
6. ราษฎร์บูรณะ ท่า 33
    - เรือ JONATHAN STAR ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 200 ตัน
    - เรือ TIARA 108 ธงเรือ PANAMA
         ปริมาณที่แจ้ง 100 ตัน
7. ราษฎร์บูรณะ ท่า 41
    - เรือ LAKE CASTLE ธงเรือ KOREA
         ไม่มีการขนถ่าย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ