ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร) การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 25 มกราคม 2565

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร) การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 25 มกราคม 2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3

(กรุงเทพมหานคร)

การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ

ประจำวันที่ 26 มกราคม 2565

จำนวน 5 ท่า 5 ลำ

1.ราษฎร์บูรณะ ท่า 33AB

   -เรือ VIVA 106 ธงเรือ PANAMA

         ปริมาณที่แจ้ง 340 ตัน

2.ราษฎร์บูรณะ ท่า 27A

    - เรือ NO.1 POHAH ธงเรือ PANAMA 

         ปริมาณที่แจ้ง 250 ตัน

3.พระประแดง ท่า 23C

    - เรือ SEIN SKY ธงเรือ KOREA

         ปริมาณที่แจ้ง 350 ตัน

4.พระประแดง ท่า 23

    - เรือ FONG KUO NO.818 ธงเรือ PANAMA

        ปริมาณที่แจ้ง 315 ตัน

5.สุขสวัสดิ์ ท่า 11B

    -เรือ FENG YU ธงเรือ PANAMA 

        ปริมาณที่แจ้ง 400 ตัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ