ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร) การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร) การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ

ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 

จำนวน 5 ท่า 7 ลำ

1.ราษฎร์บูรณะ ท่า 27

    - เรือ HIKARI ธงเรือ PANAMA

          ปริมาณที่แจ้ง 70 ตัน

2.ราษฎร์บูรณะ ท่า 33

    - เรือ VIVA 106 ธงเรือ PANAMA

          ปริมาณที่แจ้ง 170 ตัน

3.ราษฎร์บูรณะ ท่า 33

    - เรือ TAI XING ธงเรือ PANAMA

          ปริมาณที่แจ้ง 180 ตัน

4.พระประแดง ท่า 21A

    -เรือ SEIN QUEEN ธงเรือ KOREA

        ไม่มีการขนถ่าย

5.พระประแดง ท่า 23

    -เรือ FONG KUO NO.818 ธงเรือ PANAMA 

        ปริมาณที่แจ้ง 400 ตัน

6.พระประแดง ท่า 23

    -เรือ LUNG YUIN ธงเรือ VANUATU

        ปริมาณที่แจ้ง 300 ตัน

7.สุขสวัสดิ์ ท่า11B

   -เรือ GRANADA CARRIER ธงเรือ PANAMA

        ปริมาณที่แจ้ง 470 ตัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ