ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (กรุงเทพมหานคร) การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 13สิงหาคม 2564

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (กรุงเทพมหานคร) การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 13สิงหาคม 2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ

ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2564

จำนวน 7 ท่า 8 ลำ

1. พระประแดง ท่า 23

    - เรือ FONG KUO NO.819 ธงเรือ PANAMA

          ปริมาณที่แจ้ง 320 ตัน

2. พระประแดง ท่า 23

    - เรือ FONG KUO NO.818 ธงเรือ PANAMA

           ปริมาณที่แจ้ง 125 ตัน

3. พระประแดง ท่า 21

    - เรือ GRANADA CARRIER ธงเรือ PANAMA

          ปริมาณที่แจ้ง 300 ตัน

4. พระประแดง ท่า 21B

    - เรือ RYOMA ธงเรือ PANAMA

          ไม่มีการขนถ่าย 

5. สุขสวัสดิ์ ท่า 11B

    - เรือ NO.2 POHAH ธงเรือ PANAMA

          ปริมาณที่แจ้ง 150 ตัน

6. สุขสวัสดิ์ ท่า 7C

    - เรือ HARU ธงเรือ PANAMA

          ไม่มีการขนถ่าย 

7. ราษฎร์บูรณะ ท่า 33 

    - เรือ SHIN IZU ธงเรือ PANAMA 

          ไม่มีการขนถ่าย 

8. ราษฎร์บูรณะ ท่า27

    -เรือ SEIN SKYธงเรือ KOREA

         ปริมาณที่แจ้ง 150 ตัน

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ