ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (กรุงเทพมหานคร) การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2564

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (กรุงเทพมหานคร) การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ

ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2564

จำนวน 3 ท่า 3 ลำ

1. สุขสวัสดิ์ ท่า 11B

    - เรือ SIEN QUEEN ธงเรือ KOREA

         ปริมาณที่แจ้ง 300 ตัน

2. พระประแดง ท่า 23

    - เรือ EITA MARU ธงเรือ PANAMA

         ไม่มีการขนถ่าย

5. ราษฎร์บูรณะ ท่า 27A

    - เรือ LAKE GLORY ธงเรือ KOREA

       ไม่มีการขนถ่าย

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ

ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2564

จำนวน 3 ท่า 3 ลำ

1. สุขสวัสดิ์ ท่า 11B

    - เรือ SIEN QUEEN ธงเรือ KOREA

         ปริมาณที่แจ้ง 300 ตัน

2. พระประแดง ท่า 23

    - เรือ EITA MARU ธงเรือ PANAMA

       ไม่มีการขนถ่าย

3. ราษฎร์บูรณะ ท่า 27A

    - เรือ LAKE GLORY ธงเรือ KOREA

       ไม่มีการขนถ่าย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ