การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)
การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ
ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564
จำนวน 6 ท่า 6 ลำ
1. พระประแดง ท่า 7C
- เรือ BOYANG BERING ธงเรือ PANAMA
ปริมาณที่แจ้ง 200 ตัน
2. พระประแดง ท่า 11B
- เรือ ORANGE STREAM ธงเรือ CURACAO
ปริมาณที่แจ้ง 150 ตัน
3. สุขสวัสดิ์ ท่า 21A
- เรือ GREEN CAPE ธงเรือ KOREA
ปริมาณที่แจ้ง 250 ตัน
4. สุขสวัสดิ์ ท่า 23
- เรือ KATAH ธงเรือ KOREA
ปริมาณที่แจ้ง 470 ตัน
5. ราษฎร์บูรณะ ท่า 33
- เรือ LAKE NOVA ธงเรือ KOREA
ปริมาณที่แจ้ง 520 ตัน
6. ราษฎร์บูรณะ ท่า 41
- เรือ SEIN SUN ธงเรือ KOREA
ปริมาณที่แจ้ง 200 ตัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ