PSM-SONGKHLA

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

PSM-SONGKHLA 

BANNER

 เผยเเพร่: 2017-01-16  |   ข่าววันที่: 2017-01-16 |  อ่าน: 464 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,527)  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (1,344) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ได้จัดประชุมการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ เขต 3 (สงขลา) กับผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ และตัวแทนส.. (1,169) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (1,055) ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน.. (1,019) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือ JONATHAN ACE ซึ่งเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (1,012) ภารกิจหน่วยงาน.. (1,001) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (1,000) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (989) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) จัดประชุมปิดงบประมาณประจำปี 2560.. (939) หน่วยงานภายใน.. (917) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือ TAI FU NO.1 ซึ่งเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ .. (914) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือ KATAH ซึ่งเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ .. (895) นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา).. (890) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (878) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือ OSTROV BERINGA ซึ่งเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (849) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ได้จัดประชุมการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ เขต 3 (สงขลา) กับผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ และตัวแทนส.. (844) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือ TAI XING ซึ่งเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (844) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (830) ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (ข้อเขียน).. (807)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

     สำนักงานศูนย์ฯ 10 หมู่ 8 ถ.ติณสูลานนท์  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100 จุดตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า (ท่าเรือน้ำลึกสงขลา) เลขที่ 25/5 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280