ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด


ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ชนิดสัตว์น้ำ

ขนาด

ราคา (บาท )

ปลาตะเพียนขาว

2-3 ซม.

0.20

ปลาตะเพียนขาว

3-5 ซม.

0.25

ปลานิล

2-3 ซม.

0.15

ปลานิล

3-5 ซม.

0.20

ปลานิลแดง

2-3 ซม.

0.20

ปลานิลแปลงเพศ

2-3 ซม.

0.30

ปลานิลแปลงเพศ

3-5 ซม.

0.50

ปลาไน

2-3 ซม.

0.10

ปลาไน

3-5 ซม.

0.20

ปลายี่สกเทศ

2-3 ซม.

0.20

ปลายี่สกเทศ

3-5 ซม.

0.25

ปลานวลจันทร์เทศ

2-3 ซม

0.10

ปลานวลจันทร์เทศ

3-5 ซม.

0.20

ปลาสร้อยขาว

2-3 ซม.

0.15

ปลาสร้อยขาว

3-5 ซม.

0.25

กบนา

30 วัน

1.00

กบนา

45 วัน

1.50

กุ้งก้ามกราม

1-1.5 ซม.

0.20

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจ...  244   ออกสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งฝอยเพื่อเป็นเกษตรกรต้นแบบ ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็...  197  ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร...  195  ร่วมต้อนรับ-ส่ง นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม...  169  ติดตามและเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม อำเภออาจสามารถ และอำเภอเมืองสรวง จ...  164  ประชุมชี้แจงโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่...  163  มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยภูมิ เพื่อนำ...  149  ประชุมจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนในการดำเนินกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและกา...  148  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเม...  138  ออกถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ให้แก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมอา...  137

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

     ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170    if-roiet2@hotmail.com   043-569116   043-569350   แฟนเพจ