สำรวจเกษตรกรกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ อ.ลำทะเมนชัย และ อ.เมืองยาง

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา


สำรวจเกษตรกรกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ อ.ลำทะเมนชัย และ อ.เมืองยาง 

ข่าวกิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอ


วันที่ 18 ต.ค. 2561 เวลา 08.45 - 17.00 น. นายมานพ  เห็นดีน ประมงอำเภอชุมพวง ลงพื้นที่ อ.ลำทะเมนชัย และ อ.เมืองยาง สำรวจเกษตรกรกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ ,งาน ศพก.เครือข่ายประมง, งานขึ้นทะเบียนฟาร์ม และร่วมประชุมจัดงานวันข้าวใหม่ปลามันของ อ.เมืองยาง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประม...  285   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ครั้งที่ 2/2565 อำเภอบัวลาย   162  Traffy Fondue   82  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า...  79  ประมงอำเภอคงร่วมตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้...  43  ประมงอำเภอคงคัดเลือกเกษตรกรและรับคำขอรับการรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเ...  20  NO GIFT POLICY   20  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านประมงระดับจังหวัดนครราชสี...  11  ประมงอำเภอคงร่วมประชุมกำหนดราคากลางปัจจัยด้านการเกษตร โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐก...  11  5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ...  11


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000    nakhonratchasima_official@fisheries.go.th   0 4424 4373,0 4425 2670   0 4424 4373   แฟนเพจ