อบรมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

อบรมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย 

ข่าวกิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอ

 เผยเเพร่: 2018-03-14  |   ข่าววันที่: 2018-03-13 |  อ่าน: 488 ครั้ง
 

วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายมานพ เห็นดีน ประมงอำเภอชุมพวง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมืองยาง และอำเภอลำทะเมนชัย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61.. (900)  ประมงอำเภอบัวใหญ่ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกบ และการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว.. (760) ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล.. (701) ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอแก้งสนามนาง.. (688) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_21/12/60.. (667) กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาหมอบ้านถนนหักใหญ่.. (659) มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ อำเภอบัวลาย อำเภอเทพารักษ์.. (653) อบรมเกษตรกร โครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart Farmer.. (648) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_16112560.. (640) ฐานข้อมูลด้านประมง.. (630) ภาระกิจประมงอำเภอบัวใหญ่_21 พ.ย.60.. (616) ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล.. (604) สำรวจเก็บข้อมูลผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชังในอ่างเก็บน้ำลำแชะและอ่างเก็บน้ำมูลบน อำเภอครบุรี อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ.เสิงสาง.. (581) ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (574) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดป่าหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่.. (573) ภาระกิจประมงอำเภอชุมพวง_25/12/60.. (565) โครงการอำเภอยิ้มวันนี้.. (547) โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอปากช่อง.. (523) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอบัวลาย.. (518) ภาระกิจสนง.ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม_ร่วมเปิดงานตลาดประชารัฐ.. (517)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000