ภาระกิจประมงอำเภอบ้านเหลื่อม_8/01/60

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา


ภาระกิจประมงอำเภอบ้านเหลื่อม_8/01/60 

ข่าวกิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอ


วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น. สำนักงานประมงอำเภอบ้านเหลื่อม ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 6 ขอนแก่น ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดโครงการ Zoning by Agri-Map  และให้ความรู้เรื่องการเตรียมบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และนัดหมายรับปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรบ้านโคกกระเบื้อง หมู่1 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา จำนวน 30 ราย ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกกระเบื้อง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประม...  285   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ครั้งที่ 2/2565 อำเภอบัวลาย   162  Traffy Fondue   82  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า...  79  ประมงอำเภอคงร่วมตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้...  43  ประมงอำเภอคงคัดเลือกเกษตรกรและรับคำขอรับการรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเ...  20  NO GIFT POLICY   20  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านประมงระดับจังหวัดนครราชสี...  11  ประมงอำเภอคงร่วมประชุมกำหนดราคากลางปัจจัยด้านการเกษตร โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐก...  11  5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ...  11


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000    nakhonratchasima_official@fisheries.go.th   0 4424 4373,0 4425 2670   0 4424 4373   แฟนเพจ