ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61 

ข่าวกิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอ

 เผยเเพร่: 2018-01-08  |   ข่าววันที่: 2018-01-08 |  อ่าน: 1,238 ครั้ง
 

วันที่ 8 มกราคม 2561 นางยุบลรัตน์ ขันธะประโยชน์ ประมงอำเภอด่านขุนทด ออกตรวจเยี่ยมติดตามให้คำแนะนำการจัดการสถานที่แปรรูปสินค้าประมงตามหลักสุขลักษณะ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชี้แจงและรับสมัครเข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัย (safety level) เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาน้ำจืด กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงและแปรรูปปลาหมอ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผลจากการตรวจเยี่ยมสมาชิกภายในกลุ่มมีความสนใจและร่วมมือกันเป็นอย่างดียิ่ง มีการบริหารจัดการทั้งระบบ การเลี้ยงการผลิตและการแปรรูป ตลอดจนการตลาด สินค้าประมงมีทั้งปลาหมอสด ปลาหมอส้ม ปลาหมอร้า ปลาหมอเครื่องแกง ด้านสถานที่แปรรูปอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงซึ่งคงต้องช่วยเหลือและสนับสนุนกันทุกภาคส่วน

เกษตรกรอีกราย นายเอกบุรุษ ลิ้มชูวงศ์ ฟาร์มเลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์ พื้นที่ 15 ไร่ 15 บ่อ เลี้ยงปลานิล 13 บ่อ ปลาดุก 2 บ่อ ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จัดอยู่ในประเภทนายทุนผู้มีงบ เลี้ยงปลาดุกให้กับบริษัทเบทาโกร รอบที่แล้วจับได้ 25 ตัน ราคากิโลกรัมละ 42 บาท จากการสอบถามได้กำไรพอสมควร ตรวจพบปลาดุกอายุ 1 สัปดาห์ มีอาการตัวด่าง ว่ายน้ำหัวดิ่ง ไม่กินอาหารสัญนิฐานอาการคล้ายกับโรคฟาโวแบคทีเรีย แนะนำให้เก็บตัวอย่างปลาส่งแลปตรวจหาเชื้อหาสาเหตุการตาย พร้อมทั้งรับสมัครชี้แจงโครงการมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะก.. (1,462)  ฐานข้อมูลด้านประมง.. (1,275) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61.. (1,238) ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอแก้งสนามนาง.. (942) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_21/12/60.. (941) ประมงอำเภอบัวใหญ่ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกบ และการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว.. (926) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดป่าหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่.. (885) ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล.. (824) ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล.. (819) กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาหมอบ้านถนนหักใหญ่.. (789)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000