ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา


ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61 

ข่าวกิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอ


วันที่ 8 มกราคม 2561 นางยุบลรัตน์ ขันธะประโยชน์ ประมงอำเภอด่านขุนทด ออกตรวจเยี่ยมติดตามให้คำแนะนำการจัดการสถานที่แปรรูปสินค้าประมงตามหลักสุขลักษณะ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชี้แจงและรับสมัครเข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัย (safety level) เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาน้ำจืด กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงและแปรรูปปลาหมอ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผลจากการตรวจเยี่ยมสมาชิกภายในกลุ่มมีความสนใจและร่วมมือกันเป็นอย่างดียิ่ง มีการบริหารจัดการทั้งระบบ การเลี้ยงการผลิตและการแปรรูป ตลอดจนการตลาด สินค้าประมงมีทั้งปลาหมอสด ปลาหมอส้ม ปลาหมอร้า ปลาหมอเครื่องแกง ด้านสถานที่แปรรูปอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงซึ่งคงต้องช่วยเหลือและสนับสนุนกันทุกภาคส่วน

เกษตรกรอีกราย นายเอกบุรุษ ลิ้มชูวงศ์ ฟาร์มเลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์ พื้นที่ 15 ไร่ 15 บ่อ เลี้ยงปลานิล 13 บ่อ ปลาดุก 2 บ่อ ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จัดอยู่ในประเภทนายทุนผู้มีงบ เลี้ยงปลาดุกให้กับบริษัทเบทาโกร รอบที่แล้วจับได้ 25 ตัน ราคากิโลกรัมละ 42 บาท จากการสอบถามได้กำไรพอสมควร ตรวจพบปลาดุกอายุ 1 สัปดาห์ มีอาการตัวด่าง ว่ายน้ำหัวดิ่ง ไม่กินอาหารสัญนิฐานอาการคล้ายกับโรคฟาโวแบคทีเรีย แนะนำให้เก็บตัวอย่างปลาส่งแลปตรวจหาเชื้อหาสาเหตุการตาย พร้อมทั้งรับสมัครชี้แจงโครงการมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประม...  252   ประกาศเลื่อน การประกาศผลการเลือกสรรและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักง...  202  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ค...  163  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   128  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระ...  117  ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ครั้งที่ 2/2565 อำเภอบัวลาย   115  ประมงอำเภอคง ออกตรวจติดตามผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการ...  115  สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบ...  112  ประมงอำเภอโนนสูงพร้อมด้วย นักวิชาการประมง ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเสริมความจงรักภ...  105  สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบ...  101


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000    nakhonratchasima_official@fisheries.go.th   0 4424 4373,0 4425 2670   0 4424 4373   แฟนเพจ