ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61 

ข่าวกิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอ

 เผยเเพร่: 2018-01-08  |   ข่าววันที่: 2018-01-08 |  อ่าน: 1,352 ครั้ง
 

วันที่ 8 มกราคม 2561 นางยุบลรัตน์ ขันธะประโยชน์ ประมงอำเภอด่านขุนทด ออกตรวจเยี่ยมติดตามให้คำแนะนำการจัดการสถานที่แปรรูปสินค้าประมงตามหลักสุขลักษณะ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชี้แจงและรับสมัครเข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัย (safety level) เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาน้ำจืด กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงและแปรรูปปลาหมอ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผลจากการตรวจเยี่ยมสมาชิกภายในกลุ่มมีความสนใจและร่วมมือกันเป็นอย่างดียิ่ง มีการบริหารจัดการทั้งระบบ การเลี้ยงการผลิตและการแปรรูป ตลอดจนการตลาด สินค้าประมงมีทั้งปลาหมอสด ปลาหมอส้ม ปลาหมอร้า ปลาหมอเครื่องแกง ด้านสถานที่แปรรูปอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงซึ่งคงต้องช่วยเหลือและสนับสนุนกันทุกภาคส่วน

เกษตรกรอีกราย นายเอกบุรุษ ลิ้มชูวงศ์ ฟาร์มเลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์ พื้นที่ 15 ไร่ 15 บ่อ เลี้ยงปลานิล 13 บ่อ ปลาดุก 2 บ่อ ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จัดอยู่ในประเภทนายทุนผู้มีงบ เลี้ยงปลาดุกให้กับบริษัทเบทาโกร รอบที่แล้วจับได้ 25 ตัน ราคากิโลกรัมละ 42 บาท จากการสอบถามได้กำไรพอสมควร ตรวจพบปลาดุกอายุ 1 สัปดาห์ มีอาการตัวด่าง ว่ายน้ำหัวดิ่ง ไม่กินอาหารสัญนิฐานอาการคล้ายกับโรคฟาโวแบคทีเรีย แนะนำให้เก็บตัวอย่างปลาส่งแลปตรวจหาเชื้อหาสาเหตุการตาย พร้อมทั้งรับสมัครชี้แจงโครงการมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบ และกำหนดวัน เวลาในการประ... (594)   ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เลื่อนการสอบประเมินความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ ... (343)  ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนั... (301)  กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำข... (255)  กิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม... (243)  ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงและประชาสัมพันธ์ฤดูปลาน้ำจืดมีไข่และวางไข่... (189)  ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะแ... (186)  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/25... (178)  ประชุมชี้แจงระเบียบ หลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประส... (164)  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ขอเลื่อนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะแ... (151)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000