ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_21/12/60

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_21/12/60 

ข่าวกิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอ

 เผยเเพร่: 2017-12-22  |   ข่าววันที่: 2017-12-21 |  อ่าน: 553 ครั้ง
 

วันที่ 21 ธันวาคม 2560
นางยุบลรัตน์ ขันธะประโยชน์ ร่วมกับคณะกรรมการออกติดตามผลการดำเนินกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริทสุทโธ ปี 2561 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด  กิจกรรมด้านประมง เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน ผลผลิตปีนี้ยังไม่ได้จับ ช่วงนี้ปลาไม่ค่อยกินอาหาร เนื่องจากอากาศหนาว แนะนำให้ลดอาหาร ใช้จุลินทรีย์ช่วยสร้างแพลงค์ตอน และกำจัดวัชพืชในบ่อเพื่อให้แสงแดดส่องถึง และมอบหนังสือเอกสารเผยให้กับห้องสมุดโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหินดาด ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด กิจกรรมด้านประมง เลี้ยงปลาดุกในบ่อซิเมนต์ ปัญหา ปลาโตช้า สันนิฐานว่าอาจจะเกิดจากพันธุ์ปลาดุกที่นำมาเลี้ยง และความเครียดจากน้ำในบ่อตื้นและหนาว แนะนำให้เพิ่มน้ำสร้างแพลงค์ตอน

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูนปริสุทโธ บ้านห้วยบง ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด กิจกรรมด้านประมง เลี้ยงปลาดุกในบ่อซิเมนต์ และปลาผสมผสานในบ่อดิน ปัญหา บ่อดินตื้นเขิน โรงเรียนมีโครงการปรับปรุงบ่อและสร้างกังหันลม บ่อซีเมนต์ปัญหาจากบ่อรั่วน้ำซึมออก แนะนำให้หมั่นดูแลและเติมน้ำให้สูงขึ้น ทำสีน้ำในบ่อเพื่อลดความเครียดของปลา

โรงเรียนบ้านปราสาท ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด กิจกรรมด้านประมง เลี้ยงปลาดุกในบ่อซิเมนต์ น้ำใสจากการขัดล้างบ่อ แนะนำให้ช่วงการระบายน้ำควรทยอยลดลงทีละน้อยและเติมน้ำเข้ามาเพื่อลดปัญหาปลาช๊อคน้ำและการสร้างแพลงค์ตอนในบ่อ ปัญหาหลัก ผลผลิตโดนขโมยทั้งปลา ไข่ไก่และกล้วยโรงเรียน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61.. (825)  ประมงอำเภอบัวใหญ่ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกบ และการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว.. (691) ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล.. (662) ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอแก้งสนามนาง.. (656) อบรมเกษตรกร โครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart Farmer.. (621) มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ อำเภอบัวลาย อำเภอเทพารักษ์.. (620) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_16112560.. (601) กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาหมอบ้านถนนหักใหญ่.. (595) ภาระกิจประมงอำเภอบัวใหญ่_21 พ.ย.60.. (582) ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล.. (569) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_21/12/60.. (553) สำรวจเก็บข้อมูลผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชังในอ่างเก็บน้ำลำแชะและอ่างเก็บน้ำมูลบน อำเภอครบุรี อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ.เสิงสาง.. (548) ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (542) ภาระกิจประมงอำเภอชุมพวง_25/12/60.. (527) โครงการอำเภอยิ้มวันนี้.. (520) ฐานข้อมูลด้านประมง.. (519) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดป่าหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่.. (504) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอบัวลาย.. (486) โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอปากช่อง.. (485) ภาระกิจสนง.ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม_ร่วมเปิดงานตลาดประชารัฐ.. (481)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000