ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_21/12/60

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_21/12/60 

ข่าวกิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอ

 เผยเเพร่: 2017-12-22  |   ข่าววันที่: 2017-12-21 |  อ่าน: 941 ครั้ง
 

วันที่ 21 ธันวาคม 2560
นางยุบลรัตน์ ขันธะประโยชน์ ร่วมกับคณะกรรมการออกติดตามผลการดำเนินกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริทสุทโธ ปี 2561 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด  กิจกรรมด้านประมง เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน ผลผลิตปีนี้ยังไม่ได้จับ ช่วงนี้ปลาไม่ค่อยกินอาหาร เนื่องจากอากาศหนาว แนะนำให้ลดอาหาร ใช้จุลินทรีย์ช่วยสร้างแพลงค์ตอน และกำจัดวัชพืชในบ่อเพื่อให้แสงแดดส่องถึง และมอบหนังสือเอกสารเผยให้กับห้องสมุดโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหินดาด ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด กิจกรรมด้านประมง เลี้ยงปลาดุกในบ่อซิเมนต์ ปัญหา ปลาโตช้า สันนิฐานว่าอาจจะเกิดจากพันธุ์ปลาดุกที่นำมาเลี้ยง และความเครียดจากน้ำในบ่อตื้นและหนาว แนะนำให้เพิ่มน้ำสร้างแพลงค์ตอน

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูนปริสุทโธ บ้านห้วยบง ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด กิจกรรมด้านประมง เลี้ยงปลาดุกในบ่อซิเมนต์ และปลาผสมผสานในบ่อดิน ปัญหา บ่อดินตื้นเขิน โรงเรียนมีโครงการปรับปรุงบ่อและสร้างกังหันลม บ่อซีเมนต์ปัญหาจากบ่อรั่วน้ำซึมออก แนะนำให้หมั่นดูแลและเติมน้ำให้สูงขึ้น ทำสีน้ำในบ่อเพื่อลดความเครียดของปลา

โรงเรียนบ้านปราสาท ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด กิจกรรมด้านประมง เลี้ยงปลาดุกในบ่อซิเมนต์ น้ำใสจากการขัดล้างบ่อ แนะนำให้ช่วงการระบายน้ำควรทยอยลดลงทีละน้อยและเติมน้ำเข้ามาเพื่อลดปัญหาปลาช๊อคน้ำและการสร้างแพลงค์ตอนในบ่อ ปัญหาหลัก ผลผลิตโดนขโมยทั้งปลา ไข่ไก่และกล้วยโรงเรียน

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะก.. (1,462)  ฐานข้อมูลด้านประมง.. (1,275) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61.. (1,237) ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอแก้งสนามนาง.. (942) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_21/12/60.. (941) ประมงอำเภอบัวใหญ่ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกบ และการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว.. (925) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดป่าหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่.. (884) ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล.. (823) ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล.. (819) กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาหมอบ้านถนนหักใหญ่.. (789)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000