ภาระกิจประมงอำเภอปากช่อง_22/12/60 

ข่าวกิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอ


วัันนี้ประมงอำเภอปากช่อง นำเกษตรกรโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์ จำนวน 30 ราย พื้นที่เป้าหมาย ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ. นครราชสีมา ร่วมกับเกษตรกรพื้นที่เป้าหมายอำเภอโนนสูง 30 ราย รวม 60 ราย เดินทางไปรับการอบรมด้านการพัฒนาอาชีพการประมง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร .ม.4 บ้านโพนสูง ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีนางศิพร หล้าสุวงษ์ หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง  (แทนประมงจังหวัดนครราชสีมา) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประม...  285   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ครั้งที่ 2/2565 อำเภอบัวลาย   162  Traffy Fondue   82  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า...  79  ประมงอำเภอคงร่วมตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้...  43  ประมงอำเภอคงคัดเลือกเกษตรกรและรับคำขอรับการรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเ...  20  NO GIFT POLICY   20  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านประมงระดับจังหวัดนครราชสี...  11  ประมงอำเภอคงร่วมประชุมกำหนดราคากลางปัจจัยด้านการเกษตร โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐก...  11  5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ...  11


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000    nakhonratchasima_official@fisheries.go.th   0 4424 4373,0 4425 2670   0 4424 4373   แฟนเพจ