ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล 

ข่าวกิจกรรมจังหวัด

 เผยเเพร่: 2017-12-22  |   ข่าววันที่: 2017-12-22 |  อ่าน: 522 ครั้ง
 

21-22 ธันวาคม 2560 ประมงจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายนายบุญหลาย กุลนารัตน์ หน.กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายสมศักดิ์ คงชู จพง.ประมงปฏิบัติงาน ร่วมกับ สนง.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 นครราชสีมา กำนัน ผญบ. อปท.ในพื้นที่ ราษฎรในชุมชนและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล ณ บ้านท่าช้าง ตำบลท่าช้าง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1แห่ง และวัดบ้านม่วง ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จำนวน 5 แห่ง ผลการประชุมมีมติให้เลี้ยงปลาในกระชังได้ทั้งสองพื้นที่ ซึ่ง สนง.ประมงจังหวัดฯ จะได้รวบรวมข้อมูลเสนอขออนุญาตใช้พื้นที่แหล่งน้ำจาก สนง.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 นครราชสีมา เพื่อนำเสนอผ่านนายอำเภอพื้นที่ไปยังคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดฯ พิจารณาประกาศเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังตามขั้นตอนต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61.. (745)  ประมงอำเภอบัวใหญ่ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกบ และการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว.. (636) ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล.. (633) ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอแก้งสนามนาง.. (622) อบรมเกษตรกร โครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart Farmer.. (586) มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ อำเภอบัวลาย อำเภอเทพารักษ์.. (573) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_16112560.. (548) ภาระกิจประมงอำเภอบัวใหญ่_21 พ.ย.60.. (548) กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาหมอบ้านถนนหักใหญ่.. (546) ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล.. (522) ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (508) สำรวจเก็บข้อมูลผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชังในอ่างเก็บน้ำลำแชะและอ่างเก็บน้ำมูลบน อำเภอครบุรี อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ.เสิงสาง.. (508) ภาระกิจประมงอำเภอชุมพวง_25/12/60.. (496) โครงการอำเภอยิ้มวันนี้.. (493) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_21/12/60.. (481) โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอปากช่อง.. (452) ภาระกิจสนง.ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม_ร่วมเปิดงานตลาดประชารัฐ.. (444) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอบัวลาย.. (442) อบรมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย.. (432) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดป่าหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่.. (430)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000