ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา


ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล 

ข่าวกิจกรรมจังหวัด


21-22 ธันวาคม 2560 ประมงจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายนายบุญหลาย กุลนารัตน์ หน.กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายสมศักดิ์ คงชู จพง.ประมงปฏิบัติงาน ร่วมกับ สนง.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 นครราชสีมา กำนัน ผญบ. อปท.ในพื้นที่ ราษฎรในชุมชนและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล ณ บ้านท่าช้าง ตำบลท่าช้าง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1แห่ง และวัดบ้านม่วง ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จำนวน 5 แห่ง ผลการประชุมมีมติให้เลี้ยงปลาในกระชังได้ทั้งสองพื้นที่ ซึ่ง สนง.ประมงจังหวัดฯ จะได้รวบรวมข้อมูลเสนอขออนุญาตใช้พื้นที่แหล่งน้ำจาก สนง.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 นครราชสีมา เพื่อนำเสนอผ่านนายอำเภอพื้นที่ไปยังคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดฯ พิจารณาประกาศเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังตามขั้นตอนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประม...  252   ประกาศเลื่อน การประกาศผลการเลือกสรรและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักง...  202  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ค...  163  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   128  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระ...  117  ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ครั้งที่ 2/2565 อำเภอบัวลาย   115  ประมงอำเภอคง ออกตรวจติดตามผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการ...  115  สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบ...  112  ประมงอำเภอโนนสูงพร้อมด้วย นักวิชาการประมง ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเสริมความจงรักภ...  105  สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบ...  101


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000    nakhonratchasima_official@fisheries.go.th   0 4424 4373,0 4425 2670   0 4424 4373   แฟนเพจ