ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล 

ข่าวกิจกรรมจังหวัด

 เผยเเพร่: 2017-12-22  |   ข่าววันที่: 2017-12-22 |  อ่าน: 902 ครั้ง
 

21-22 ธันวาคม 2560 ประมงจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายนายบุญหลาย กุลนารัตน์ หน.กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายสมศักดิ์ คงชู จพง.ประมงปฏิบัติงาน ร่วมกับ สนง.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 นครราชสีมา กำนัน ผญบ. อปท.ในพื้นที่ ราษฎรในชุมชนและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล ณ บ้านท่าช้าง ตำบลท่าช้าง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1แห่ง และวัดบ้านม่วง ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จำนวน 5 แห่ง ผลการประชุมมีมติให้เลี้ยงปลาในกระชังได้ทั้งสองพื้นที่ ซึ่ง สนง.ประมงจังหวัดฯ จะได้รวบรวมข้อมูลเสนอขออนุญาตใช้พื้นที่แหล่งน้ำจาก สนง.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 นครราชสีมา เพื่อนำเสนอผ่านนายอำเภอพื้นที่ไปยังคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดฯ พิจารณาประกาศเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังตามขั้นตอนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบ และกำหนดวัน เวลาในการประ... (593)   ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เลื่อนการสอบประเมินความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ ... (342)  ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนั... (301)  กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำข... (255)  กิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม... (242)  ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงและประชาสัมพันธ์ฤดูปลาน้ำจืดมีไข่และวางไข่... (189)  ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะแ... (185)  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/25... (178)  ประชุมชี้แจงระเบียบ หลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประส... (164)  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ขอเลื่อนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะแ... (151)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000