ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล 

ข่าวกิจกรรมจังหวัด

 เผยเเพร่: 2017-12-22  |   ข่าววันที่: 2017-12-22 |  อ่าน: 819 ครั้ง
 

21-22 ธันวาคม 2560 ประมงจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายนายบุญหลาย กุลนารัตน์ หน.กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายสมศักดิ์ คงชู จพง.ประมงปฏิบัติงาน ร่วมกับ สนง.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 นครราชสีมา กำนัน ผญบ. อปท.ในพื้นที่ ราษฎรในชุมชนและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล ณ บ้านท่าช้าง ตำบลท่าช้าง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1แห่ง และวัดบ้านม่วง ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จำนวน 5 แห่ง ผลการประชุมมีมติให้เลี้ยงปลาในกระชังได้ทั้งสองพื้นที่ ซึ่ง สนง.ประมงจังหวัดฯ จะได้รวบรวมข้อมูลเสนอขออนุญาตใช้พื้นที่แหล่งน้ำจาก สนง.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 นครราชสีมา เพื่อนำเสนอผ่านนายอำเภอพื้นที่ไปยังคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดฯ พิจารณาประกาศเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังตามขั้นตอนต่อไป

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะก.. (1,462)  ฐานข้อมูลด้านประมง.. (1,275) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61.. (1,237) ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอแก้งสนามนาง.. (942) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_21/12/60.. (940) ประมงอำเภอบัวใหญ่ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกบ และการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว.. (925) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดป่าหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่.. (884) ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล.. (823) ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล.. (819) กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาหมอบ้านถนนหักใหญ่.. (789)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000