ภาระกิจประมงอำเภอ วันที่ 12 ธ.ค.2560 

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

ภาระกิจประมงอำเภอ วันที่ 12 ธ.ค.2560  

ข่าวกิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอ

 เผยเเพร่: 2017-12-13  |   ข่าววันที่: 2017-12-12 |  อ่าน: 666 ครั้ง
 

ภาระกิจประมงอำเภอ วันที่ 12 ธ.ค.2560 
1. ประมงอำเภอชุมพวง เข้าร่วมประชุม ก.ช.ภ.อ.เมืองยาง ด้านประมงให้ความช่วยเหลือ จำนวน 8 ราย ไม่ได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากขาดคุณสมบัติ 1 ราย ถอนเรื่อง 4 ราย
2. สนง.ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม จัดประชุมชี้แจงเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 30 ราย ณ ศูนย์ ศพก.ประจำอำเภอคง หมู่ 6 บ.ห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
3. ประมงอำเภอพิมาย ร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ.พิมาย  โดยมีนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ เป็นประธาน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยประมงอำเภอ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอและคณะกรรมการที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาการให้ความช่วยผู้ประภัย ด้านพืช อำเภอพิมาย ณ.ศูนย์ประสานงานอบจ พิมาย อำเภอพิมาย
4. นางยุบลรัตน์ ขันประโยชน์ ประมงอำเภอด่านขุนทด ร่วมกับนางสาวสุธิตา  สวนจังหรีด เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ตรวจติดตามผลการดำเนินงานและชี้แจงรายละเอียดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ 2561 เกษตรกรศูนย์หลักบ้านนายบุญโรม อาจธานี ตำบลสำนักตะคร้อ และศูนย์เครือข่ายทั้ง 3 แห่ง ได้แก่นางป้องอ้อย เผียงสูงเนิน ตำบลหนองแวง  นายเชาวริน ฉิมมณี ตำบลวังยายทอง และนายบุญเชิด เที่ยงสันเทียะ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา และตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณ  "โรงเรียนบ้านหนองแวง" หมู่ 1 บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมาครูและนักเรียนเอาใจใส่ให้ความสำคัญทุกกิจกรรมดีเยี่ยม สมควรเอาเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นๆ และชุมชนใกล้เคียงได้เข้าเยี่ยมชมเป็นตัวอย่าง *กิจกรรมด้านประมง มีการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน การเลี้ยงปลานิลในกระชัง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซิเมนต์ การเลี้ยงปลาไหลในปล่องบ่อ การเลี้ยงกบในปล่องบ่อ การเลี้ยงปูนาในปล่องบ่อ และกิจกรรมด้านปศุสัตว์ มีการเลี้ยงไก่ดำ การเลี้ยงไก่ไข่ตกรุ่น การฟักลูกไก่ และกิจกรรมด้านพืช มีปลูกพืชสวนครัว และผลไม้ ฝรั่งไร้เม็ด

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะก.. (1,473)  ฐานข้อมูลด้านประมง.. (1,294) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61.. (1,241) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_21/12/60.. (949) ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอแก้งสนามนาง.. (947) ประมงอำเภอบัวใหญ่ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกบ และการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว.. (927) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดป่าหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่.. (902) ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล.. (827) ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล.. (826) กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาหมอบ้านถนนหักใหญ่.. (793)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000