มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ อำเภอบัวลาย อำเภอเทพารักษ์

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา


มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ อำเภอบัวลาย อำเภอเทพารักษ์ 

ข่าวกิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอ


- วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 9.00 น.นายปรเมศ แสงสว่างนายอำเภอบัวลายเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมงมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประ และด้านพืชวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 9.00 น.นายปรเมศ แสงสว่างนายอำเภอบัวลาย เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง และด้านพืช ซึ่งมีนายภวัต แหวนในเมือง ประมงอำเภอบัวใหญ่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

- 23 พ.ย. 2560 นายเดชฤทธิ์   ถิตย์ฉาย  นายอำเภอเทพารักษ์ เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)ปี2560  โดยมีนายสุโภค  ควงขุนทด รักษาการเกษตรอำเภอพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านมีผู้ประสบภัย 2,175 คน วงเงินช่วยเหลือ 21,848,129 บาท ณ.หอประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีนางยุบลรัตน์ ขันธะประโยชน์ ประมงอำเภอด่านขุนทด ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประม...  285   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ครั้งที่ 2/2565 อำเภอบัวลาย   162  Traffy Fondue   82  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า...  79  ประมงอำเภอคงร่วมตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้...  43  ประมงอำเภอคงคัดเลือกเกษตรกรและรับคำขอรับการรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเ...  20  NO GIFT POLICY   20  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านประมงระดับจังหวัดนครราชสี...  11  ประมงอำเภอคงร่วมประชุมกำหนดราคากลางปัจจัยด้านการเกษตร โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐก...  11  5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ...  11


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000    nakhonratchasima_official@fisheries.go.th   0 4424 4373,0 4425 2670   0 4424 4373   แฟนเพจ