ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา


ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล 

ข่าวกิจกรรมจังหวัด


22/11/2560 นายสมชาย เจียรทิพย์วิไล ประมงจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายนายบุญหลาย กุลนารัตน์ หน.กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายสมศักดิ์ คงชู จพง.ประมงปฏิบัติงาน ไปประสานงานและหารือแนวทางการขออนุญาตใช้ลำน้ำมูลเขตตำบลท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ กับ สนง.เจ้าท่าภูมิภาค สาขานครราชสีมา เพื่อที่จะนำเข้าสู่กระบวนการเสนอให้คณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ประกาศเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งได้ไปตรวจสอบจุดที่มีการเลี้ยงปลาในกระชัง และจะได้ไปคำนวณพื้นที่ที่จะสามารถเลี้ยงปลาในกระชังในเขตพื้นที่ดังกล่าว และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ต่อไป และได้ติดตามการดูแลเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำของกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำมูล พื้นที่ลำน้ำมูล บ้านด่านเกวียน ต.ด่านเกวียน อำเภอโชคชัย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประม...  252   ประกาศเลื่อน การประกาศผลการเลือกสรรและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักง...  202  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ค...  163  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   128  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระ...  117  ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ครั้งที่ 2/2565 อำเภอบัวลาย   115  ประมงอำเภอคง ออกตรวจติดตามผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการ...  115  สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบ...  112  ประมงอำเภอโนนสูงพร้อมด้วย นักวิชาการประมง ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเสริมความจงรักภ...  105  สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบ...  101


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000    nakhonratchasima_official@fisheries.go.th   0 4424 4373,0 4425 2670   0 4424 4373   แฟนเพจ