ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล 

ข่าวกิจกรรมจังหวัด

 เผยเเพร่: 2017-11-22  |   ข่าววันที่: 2017-11-22 |  อ่าน: 634 ครั้ง
 

22/11/2560 นายสมชาย เจียรทิพย์วิไล ประมงจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายนายบุญหลาย กุลนารัตน์ หน.กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายสมศักดิ์ คงชู จพง.ประมงปฏิบัติงาน ไปประสานงานและหารือแนวทางการขออนุญาตใช้ลำน้ำมูลเขตตำบลท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ กับ สนง.เจ้าท่าภูมิภาค สาขานครราชสีมา เพื่อที่จะนำเข้าสู่กระบวนการเสนอให้คณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ประกาศเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งได้ไปตรวจสอบจุดที่มีการเลี้ยงปลาในกระชัง และจะได้ไปคำนวณพื้นที่ที่จะสามารถเลี้ยงปลาในกระชังในเขตพื้นที่ดังกล่าว และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ต่อไป และได้ติดตามการดูแลเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำของกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำมูล พื้นที่ลำน้ำมูล บ้านด่านเกวียน ต.ด่านเกวียน อำเภอโชคชัย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61.. (745)  ประมงอำเภอบัวใหญ่ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกบ และการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว.. (636) ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล.. (634) ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอแก้งสนามนาง.. (622) อบรมเกษตรกร โครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart Farmer.. (586) มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ อำเภอบัวลาย อำเภอเทพารักษ์.. (573) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_16112560.. (548) ภาระกิจประมงอำเภอบัวใหญ่_21 พ.ย.60.. (548) กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาหมอบ้านถนนหักใหญ่.. (546) ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล.. (522) ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (508) สำรวจเก็บข้อมูลผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชังในอ่างเก็บน้ำลำแชะและอ่างเก็บน้ำมูลบน อำเภอครบุรี อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ.เสิงสาง.. (508) ภาระกิจประมงอำเภอชุมพวง_25/12/60.. (496) โครงการอำเภอยิ้มวันนี้.. (493) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_21/12/60.. (482) โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอปากช่อง.. (452) ภาระกิจสนง.ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม_ร่วมเปิดงานตลาดประชารัฐ.. (445) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอบัวลาย.. (442) อบรมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย.. (433) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดป่าหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่.. (430)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000