ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล 

ข่าวกิจกรรมจังหวัด

 เผยเเพร่: 2017-11-22  |   ข่าววันที่: 2017-11-22 |  อ่าน: 903 ครั้ง
 

22/11/2560 นายสมชาย เจียรทิพย์วิไล ประมงจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายนายบุญหลาย กุลนารัตน์ หน.กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายสมศักดิ์ คงชู จพง.ประมงปฏิบัติงาน ไปประสานงานและหารือแนวทางการขออนุญาตใช้ลำน้ำมูลเขตตำบลท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ กับ สนง.เจ้าท่าภูมิภาค สาขานครราชสีมา เพื่อที่จะนำเข้าสู่กระบวนการเสนอให้คณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ประกาศเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งได้ไปตรวจสอบจุดที่มีการเลี้ยงปลาในกระชัง และจะได้ไปคำนวณพื้นที่ที่จะสามารถเลี้ยงปลาในกระชังในเขตพื้นที่ดังกล่าว และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ต่อไป และได้ติดตามการดูแลเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำของกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำมูล พื้นที่ลำน้ำมูล บ้านด่านเกวียน ต.ด่านเกวียน อำเภอโชคชัย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบ และกำหนดวัน เวลาในการประ... (593)   ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เลื่อนการสอบประเมินความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ ... (343)  ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนั... (301)  กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำข... (255)  กิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม... (242)  ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงและประชาสัมพันธ์ฤดูปลาน้ำจืดมีไข่และวางไข่... (189)  ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะแ... (185)  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/25... (178)  ประชุมชี้แจงระเบียบ หลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประส... (164)  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ขอเลื่อนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะแ... (151)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000