ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล 

ข่าวกิจกรรมจังหวัด

 เผยเเพร่: 2017-11-22  |   ข่าววันที่: 2017-11-22 |  อ่าน: 824 ครั้ง
 

22/11/2560 นายสมชาย เจียรทิพย์วิไล ประมงจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายนายบุญหลาย กุลนารัตน์ หน.กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายสมศักดิ์ คงชู จพง.ประมงปฏิบัติงาน ไปประสานงานและหารือแนวทางการขออนุญาตใช้ลำน้ำมูลเขตตำบลท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ กับ สนง.เจ้าท่าภูมิภาค สาขานครราชสีมา เพื่อที่จะนำเข้าสู่กระบวนการเสนอให้คณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ประกาศเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งได้ไปตรวจสอบจุดที่มีการเลี้ยงปลาในกระชัง และจะได้ไปคำนวณพื้นที่ที่จะสามารถเลี้ยงปลาในกระชังในเขตพื้นที่ดังกล่าว และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ต่อไป และได้ติดตามการดูแลเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำของกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำมูล พื้นที่ลำน้ำมูล บ้านด่านเกวียน ต.ด่านเกวียน อำเภอโชคชัย

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะก.. (1,462)  ฐานข้อมูลด้านประมง.. (1,275) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61.. (1,237) ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอแก้งสนามนาง.. (942) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_21/12/60.. (941) ประมงอำเภอบัวใหญ่ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกบ และการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว.. (925) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดป่าหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่.. (884) ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล.. (824) ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล.. (819) กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาหมอบ้านถนนหักใหญ่.. (789)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000