ภาระกิจประมงอำเภอบัวใหญ่_21 พ.ย.60

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

ภาระกิจประมงอำเภอบัวใหญ่_21 พ.ย.60 

ข่าวกิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอ

 เผยเเพร่: 2017-11-22  |   ข่าววันที่: 2017-11-21 |  อ่าน: 549 ครั้ง
 

- เวลา 13.30 น.  นายประพัทธพงศ์  พราหมณี  นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย (ด้านประมง) อำเภอบัวใหญ่ จำนวน 48 ราย เป็นเงิน 314,762.50 บาท ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

- เวลา 15.00 น.นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอสีดา เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง จำนวน 2 ราย จำนวนเงิน 42,250 บาท


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61.. (745)  ประมงอำเภอบัวใหญ่ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกบ และการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว.. (637) ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล.. (634) ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอแก้งสนามนาง.. (622) อบรมเกษตรกร โครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart Farmer.. (586) มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ อำเภอบัวลาย อำเภอเทพารักษ์.. (574) ภาระกิจประมงอำเภอบัวใหญ่_21 พ.ย.60.. (549) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_16112560.. (548) กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาหมอบ้านถนนหักใหญ่.. (546) ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล.. (522) ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (508) สำรวจเก็บข้อมูลผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชังในอ่างเก็บน้ำลำแชะและอ่างเก็บน้ำมูลบน อำเภอครบุรี อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ.เสิงสาง.. (508) ภาระกิจประมงอำเภอชุมพวง_25/12/60.. (496) โครงการอำเภอยิ้มวันนี้.. (493) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_21/12/60.. (482) โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอปากช่อง.. (452) ภาระกิจสนง.ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม_ร่วมเปิดงานตลาดประชารัฐ.. (445) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอบัวลาย.. (442) อบรมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย.. (433) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดป่าหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่.. (430)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000