โครงการอำเภอยิ้มวันนี้

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

โครงการอำเภอยิ้มวันนี้ 

ข่าวกิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอ

 เผยเเพร่: 2017-11-15  |   ข่าววันที่: 2017-11-15 |  อ่าน: 521 ครั้ง
 

1. สำนักงานประมงอำเภอบ้านเหลื่อม  ร่วมกิจกรรมอำเภอบ้านเหลื่อมยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อบริการการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้คำแนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่างๆตามความเหมาะสมของพื้นที่ ความรู้กฎหมายประมง โดยมีนายอนันต์ศักดิ์  วุฒิสิงห์ชัย นายอำเภอบ้านเหลื่อม  เป็นประธานในงาน ณ วัดป่าอภัยวัน  หมู่ที่ 12 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา

2. สำนักงานประมงอำเภอด่านขุนทด ร่วมกิจกรรมอำเภอบ้านเหลื่อมยิ้มเคลื่อนที่ ให้บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์และคำแนะนำทางวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การป้องกันรักษาโรค แจกเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศ คำสั่งจังหวัดกฏหมายตาม พ.ร.ก.การประมง 2558 ณ วัดกุดพิมาน หมู่ 7 บ้านกุดพิมาน ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด

3. สำนักงานประมงอำเภอโนนไทย ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ณ บ้านหัวทำนบ อำเภอพระทองคำ เพื่อบริการเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่

4. วันที่15 พ.ย.2560 นายประมวล อ่อนละมัย ประมงอำเภอพิมาย ร่วมงานบูรณาการในการออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ชี้แจงข้อราชการในการปฎิบัติงานของสำนักงานประมงอำเภอพิมาย ณ วัดบ้านตาล หมู่ที่9ต.สัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61.. (825)  ประมงอำเภอบัวใหญ่ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกบ และการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว.. (692) ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล.. (663) ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอแก้งสนามนาง.. (656) มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ อำเภอบัวลาย อำเภอเทพารักษ์.. (621) อบรมเกษตรกร โครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart Farmer.. (621) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_16112560.. (601) กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาหมอบ้านถนนหักใหญ่.. (595) ภาระกิจประมงอำเภอบัวใหญ่_21 พ.ย.60.. (583) ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล.. (569) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_21/12/60.. (553) สำรวจเก็บข้อมูลผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชังในอ่างเก็บน้ำลำแชะและอ่างเก็บน้ำมูลบน อำเภอครบุรี อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ.เสิงสาง.. (548) ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (542) ภาระกิจประมงอำเภอชุมพวง_25/12/60.. (528) โครงการอำเภอยิ้มวันนี้.. (521) ฐานข้อมูลด้านประมง.. (519) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดป่าหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่.. (504) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอบัวลาย.. (486) โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอปากช่อง.. (486) ภาระกิจสนง.ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม_ร่วมเปิดงานตลาดประชารัฐ.. (481)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000