โครงการอำเภอยิ้มวันนี้

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

โครงการอำเภอยิ้มวันนี้ 

ข่าวกิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอ

 เผยเเพร่: 2017-11-15  |   ข่าววันที่: 2017-11-15 |  อ่าน: 629 ครั้ง
 

1. สำนักงานประมงอำเภอบ้านเหลื่อม  ร่วมกิจกรรมอำเภอบ้านเหลื่อมยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อบริการการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้คำแนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่างๆตามความเหมาะสมของพื้นที่ ความรู้กฎหมายประมง โดยมีนายอนันต์ศักดิ์  วุฒิสิงห์ชัย นายอำเภอบ้านเหลื่อม  เป็นประธานในงาน ณ วัดป่าอภัยวัน  หมู่ที่ 12 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา

2. สำนักงานประมงอำเภอด่านขุนทด ร่วมกิจกรรมอำเภอบ้านเหลื่อมยิ้มเคลื่อนที่ ให้บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์และคำแนะนำทางวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การป้องกันรักษาโรค แจกเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศ คำสั่งจังหวัดกฏหมายตาม พ.ร.ก.การประมง 2558 ณ วัดกุดพิมาน หมู่ 7 บ้านกุดพิมาน ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด

3. สำนักงานประมงอำเภอโนนไทย ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ณ บ้านหัวทำนบ อำเภอพระทองคำ เพื่อบริการเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่

4. วันที่15 พ.ย.2560 นายประมวล อ่อนละมัย ประมงอำเภอพิมาย ร่วมงานบูรณาการในการออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ชี้แจงข้อราชการในการปฎิบัติงานของสำนักงานประมงอำเภอพิมาย ณ วัดบ้านตาล หมู่ที่9ต.สัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะก.. (1,462)  ฐานข้อมูลด้านประมง.. (1,275) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61.. (1,237) ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอแก้งสนามนาง.. (942) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_21/12/60.. (941) ประมงอำเภอบัวใหญ่ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกบ และการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว.. (926) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดป่าหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่.. (884) ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล.. (824) ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล.. (819) กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาหมอบ้านถนนหักใหญ่.. (789)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000