ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในกระชังในอ่างเก็บน้ำลำแชะ

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในกระชังในอ่างเก็บน้ำลำแชะ 

ข่าวกิจกรรมจังหวัด

 เผยเเพร่: 2017-11-15  |   ข่าววันที่: 2017-11-15 |  อ่าน: 362 ครั้ง
 

15/11/60 นายสมชาย เจียรทิพย์วิไล ประมงจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายนายบุญหลาย กุลนารัตน์ หน.กลุ่มบริหารจัดการฯ นายธนนชัย สืบพรม ประมงอำเภอครบุรี น.ส.สุธิตา สวนจังหรีด จพง.ประมงชำนาญงานและนายสมศักดิ์ คงชู จพง.ประมงปฏิบัติงาน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในกระชังในอ่างเก็บน้ำลำแชะ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี ณ วัดน้อยหนองดุม บ้านมาบกราด ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อปท. ส.อบต.โคกกระชาย กำนัน ผญบ.ตำบลโคกกระชาย เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง และประชาชนในพื้นที่ ประมาณ 200 คน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้สามารถเลี้ยงปลาในกระชังได้ และให้ สนง.ประมงจังหวัดนครราชสีมา เสนอหนังสือผ่านอำเภอครบุรี ไปจังหวัดนครราชสีมาผ่านหน่วยงานกรมชลประทาน เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ำลำแชะ จากกรมป่าไม้และดำเนินการอื่นๆ ตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61.. (786)  ประมงอำเภอบัวใหญ่ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกบ และการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว.. (668) ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล.. (648) ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอแก้งสนามนาง.. (637) อบรมเกษตรกร โครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart Farmer.. (609) มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ อำเภอบัวลาย อำเภอเทพารักษ์.. (606) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_16112560.. (578) กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาหมอบ้านถนนหักใหญ่.. (574) ภาระกิจประมงอำเภอบัวใหญ่_21 พ.ย.60.. (567) ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล.. (552) สำรวจเก็บข้อมูลผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชังในอ่างเก็บน้ำลำแชะและอ่างเก็บน้ำมูลบน อำเภอครบุรี อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ.เสิงสาง.. (537) ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (528) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_21/12/60.. (525) ภาระกิจประมงอำเภอชุมพวง_25/12/60.. (518) โครงการอำเภอยิ้มวันนี้.. (507) ฐานข้อมูลด้านประมง.. (486) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดป่าหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่.. (478) ภาระกิจสนง.ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม_ร่วมเปิดงานตลาดประชารัฐ.. (469) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอบัวลาย.. (468) โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอปากช่อง.. (468)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000