หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ด่านตรวจประมงสะเดา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เมนูหลักด้านขวา

 เผยเเพร่: 2017-01-16  |   ข่าววันที่: 2017-01-16 |  อ่าน: 510 ครั้ง
 


กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
 
กลุ่มเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ
 
กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ำ

  ศูนย์บริการจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 1 (เชียงราย)
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรีนทร์
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม
  ศูนย์บริการจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง
ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดจันทบุรี
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์บริการจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา)
ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่
ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา
ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง


  •  Hit 20 อันดับ
  • ขอเชิญร่วมประกวดปลาสวยงาม และการจัดตู้ปลา ณ งานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29.. (1,084)  ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา.. (1,073) เจ้าหน้าที่ด่านฯ สะเดา ออกปฏิบัติงานตั้งด่านบูรณาตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออกนอกพื้นที่ .. (982) การนำเข้า ส่งออก สัตว์น้ำ.. (839) ประกาศ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง ขอความร่วมมือแนบเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตนำเข้าปลาทูน่า.. (802) ข่าวสาร กคส ประจำวันนี้.. (738) เจ้าหน้าที่ด่านฯ สะเดาเฝ้าระวังและสุ่มตรวจสอบชนิดสัตว์น้ำนำเข้า ส่งออก .. (731) ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า-ส่งออก และอาหารสัตว์น้ำ ณ บริเวณจุดตรวจสินค้าด่านศุลกากรสะเดา .. (710) ข่าวสาร กคส. ประจำวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560.. (684) ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะส่งสินค้าสัตว์น้ำไปยังประเทศมาเลเซีย.. (673) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมา ประจำปี 2/2561.. (660) ข่าวสาร กคส. ประจำวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560.. (654) ข่าวสาร กคส. ประจำวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560.. (633) ข่าวสารประวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560.. (630) ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ และซากวัสดุที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 37 รายการ.. (622) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสอบอาหารกุ้งส่งออก ตามแบบคำขอแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์ (สอ.1) ไปประเทศมาเลเซีย.. (619) ข่าวสาร กคส. ประจำอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560.. (619) ข่าวสาร กคส. ประจำวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561.. (612) ภาระกิจ.. (607) ประวัติหน่วยงาน.. (589)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.